Bảng giá xe Toyota năm 2020 tại Toyota Hoài Đức

TOYOTA INNOVA

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Innova 2.0E 771 triệu
Innova 2.0G 847 triệu
Innova Venturer 878 triệu
Innova 2.0V 971 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0947 996 555 để biết thêm chi tiết


TOYOTA CAMRY

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Camry 2.0G 1.029 triệu
Camry 2.5Q 1.235 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0947 996 555 để biết thêm chi tiết


TOYOTA WIGO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Wigo G 1.2AT 405 triệu
Wigo G 1.2 MT 345 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0947 996 555 để biết thêm chi tiết


TOYOTA RUSH

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Rush S 1.5AT 668 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0947 996 555 để biết thêm chi tiết


TOYOTA AVANZA

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Avanza 1.5AT 593 triệu
Avanza 1.3MT 537 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0947 996 555 để biết thêm chi tiết


TOYOTA FORTUNER

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Fortuner 2.8G AT  4×4 1.354 triệu
Fortuner 2.7V AT 4×2 1.150 triệu
Fortuner 2.4G AT 4×2

Fortuner 2.4G MT 4×2

1.094 triệu

1.026 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0947 996 555 để biết thêm chi tiết


TOYOTA COROLLA ALTIS

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Corolla Altis 2.0V Sport 905 triệu
Corolla Altis 2.0V 864 triệu
Corolla Altis 1.8G (CVT) 753 triệu
Corolla Altis 1.8E (CVT) 707 triệu
Corolla Altis 1.8E (MT)) 678 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0947 996 555 để biết thêm chi tiết


TOYOTA VIOS

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Vios 1.5G 570 triệu
Vios 1.5E (CVT) 7 túi khí 540 triệu
Vios 1.5E (CVT) 3 túi khí 520 triệu
Vios 1.5E (MT) 3 túi khí 470 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0947 996 555 để biết thêm chi tiết


TOYOTA YARIS

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Yaris E CVT Bỏ mẫu
Yaris G CVT 650 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0947 996 555 để biết thêm chi tiết


TOYOTA LAND CRUISER PRADO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Land Cruiser Prado TX-L 2.340 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0947 996 555 để biết thêm chi tiết


TOYOTA LAND CRUISER

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Land Cruiser VX 4.030 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0947 996 555 để biết thêm chi tiết


TOYOTA HILUX

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Hilux 2.4E 4×2 AT 662 triệu
Hilux 2.4G 4×4 MT 772 triệu
Hilux 2.8G 4×4 AT MLM 878 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0947 996 555 để biết thêm chi tiết


TOYOTA HIACE

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Hiace Động cơ dầu 999 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0947 996 555 để biết thêm chi tiết