Hướng dẫn thủ tục đăng ký xe Ô TÔ tại Hải Dương


HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM XE MỚICÔNG VIỆC

 


NỘI DUNG CHI TIẾT


GHI CHÚ


Bước 1: ĐÓNG THUẾ TRƯỚC BẠ


    Hồ sơ

              


             GIẤY TỜ NỘP THUẾ TRƯỚC BẠ


    XE TRONG NƯỚC (CKD)

    1. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản chính)

    2.  Hóa đơn TMV -> Đại lý (bản phô tô)

    3.  Hóa đơn Đại lý -> Khách hàng (bản chính)

         Phô tô 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ nêu trên gửi phòng thuế.

        Tờ khai thuế trước bạ 2 bản: Khai theo hướng dẫn của phòng thuế.

(KH cá nhân, có thể lấy tờ khai và khai tại phòng thuế khi đi nộp thuế. Đối với công ty, ngoài ký tên, phải đóng dấu công ty trên tờ khai nên phải chuẩn bị tờ khai này trước khi đi đóng thuế).

         Đối với công ty: Người đi đăng ký cần có giấy giới thiệu đến phòng thuế.

    XE NHẬP KHẨU (CBU)

    1. Giấy An Toàn Kỹ Thuật Và BVMT (bản chính)

    2.  Hóa đơn TMV -> Đại lý (bản phô tô)

    3.  Hóa đơn Đại lý -> Khách hàng (bản chính)

    4. Tờ Khai Nguồn Gốc Xe Nhập Khẩu ( Bản Chính).

    Phô tô 01 bộ và làm như trên.Mức thuế trước bạ hiện hành:

Tại Thành Phố HCM:

  Xe từ 05 đến 09 chỗ: đóng 15% theo biểu thuế của chi cục thuế ban hành.

Tại Hà Nội và Hải Phòng:

  Xe từ 05 đến 09 chỗ: đóng 12% theo biểu thuế của chi cục thuế ban hành.

  Tại Hải Dương:

   Xe từ 05 đến 09 chỗ: đóng 10% theo biểu thuế của chi cục thuế ban hành.

  Tại các tỉnh khách:

  Xe từ 05 đến 09 chỗ: đóng 10% -12% tùy theo biểu thuế của chi cục thuế ban hành.

                     1. Mang toàn bộ hồ sơ trên đến phòng thuế

                     2. Đóng tiền tại kho bạc nhà nước hoặc tại các chi cục thuế có mở kho bạc, nhận lại tờ biên lai đóng thuế và tờ khai thuế trước bạ cùng toàn bộ hồ sơ gốc.

                     3. Gửi lại phòng thuế 1 bộ hồ sơ bản sao.

 


 
Bước 2: ĐĂNG KÝ XE


   Hồ Sơ

       

    

     1. Mang toàn bộ hồ sơ nộp thuế gồm hồ sơ xe gốc + Biên lai thu thuế qua phòng đăng ký xe.

         Đối với khách hàng cá nhân: Mang theo CMND và Hộ khẩu (bản chính để đối chiếu nếu cần)

        Đối với Công Ty, Doanh Nghiệp: Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

        Đối với công ty liên doanh nước ngoài: Bản phô tô Giấy phép đầu tư.

      2.Xin tờ khai đăng ký mới và khai theo mẫu của cơ quan đăng ký xe.

       (Tờ khai đăng ký xe mới có dán số sườn, số máy)

(Đối với KH tư nhân, có thể lấy tờ khai và khai tại phòng CSGTĐB khi đi đăng ký xe. Đối với công ty, ngoài ký tên, phải đóng dấu công ty trên tờ khai nên phải chuẩn bị tờ khai này trước khi đi đăng ký)

        Đối với công ty: Người đi đăng ký cần có giấy giới thiệu đến phòng CSGTĐB.Lệ phí đăng ký:

Xe ≤ 08 chỗ:

- Huyện thuộc tỉnh:

     200.000 VND

- Thành phố:

     1.000.000 VND

   Thời gian chờ nhận giấy đăng ký xe: Ước tính sau 2 ngày làm việc.

   Khi làm và nhận lại giấy đăng ký xe chú ý kiểm tra sự chính xác của các thông tin ghi trến giấy: Tên, địa chỉ, số khung, số máy, số xe, v…v.Đăng ký xe

        - Đưa xe cùng toàn bộ hồ sơ nói trên đến điểm đăng ký.

        - Nộp hồ sơ.

        - Chờ kiểm tra xe.

        - Nộp tiền lệ phí đăng ký.

        - Bốc số tự động.

        - Lấy biển số và giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe.

 
Bước 3: ĐĂNG KIỂM XE

Hồ sơ

       

     1. Giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn (bản chính)

     2. Bộ số khung, số máy.

     3. Giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản photo) đối với xe trong nước. 

        Giấy an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản gốc) đối với xe nhập khẩu.          

      Giấy giới thiệu đăng ký vào đơn vị vận chuyển

(đối với xe kinh doanh vận chuyển hành khách)

      4.  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

 

Lệ phí đăng kiểm: 430,000 VND

  Xe có giấy đăng ký, được cấp Sổ đăng kiểm. Xe có giấy hẹn chỉ được cấp giấy hẹn.

  Khi có giấy đăng ký xe, mang cùng giấy hẹn đến nhận Sổ Đăng kiểm

   Kiểm tra lại Sổ đăng kiểm hoặc giấy hẹn đăng kiểm: Tên, địa chỉ, số khung, số máy, số xe, v…v


Đăng kiểm

         Chạy xe đã được gắn biển số đến Trạm đăng kiểm xe.

         Nộp hồ sơ, đóng lệ phí đăng kiểm.

         Chờ gọi tên, đưa xe vào để kiểm tra: Thắng, gầm xe, đèn, khí thải, v…v.

         Chờ dán tem & nhận Sổ chứng nhận đăng kiểm

  

 

  Đặt mua xe Toyota: Quý khách vui lòng liên hệ:

 

 Phòng kinh doanh Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân

 

 Điện Thoại : 0971 532 866 - Mr Thông